Recent Posts

مشکل راننده تاکسی با مسافر!!!

مشکل راننده تاکسی با مسافر! پیش تر ها نداشتن پول خرد مشکل بزرگ بین مسافر و راننده تاکسی بود اما اینروزها پرداخت اینترنتی هم دردسری شده برای راننده های تاکسی

در گذشته ای نه چندان دور نداشتن پول خرد یه مشکل برای راننده تاکسی و مسافرها بود، اما اینروزها بدلیل حذف تراکنش های مالی زیر 50 هزار تومان راننده ای تاکسی دچار دردسر بزرگی شدن برای دریافت کرایه تاکسی

ادامه مطلب »

مشمولان غایب حق اشتغال ندارند/ کارفرماها دادگاهی می‌شوند

کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه‌ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها ثبت نام و به کارگیری کنند به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند. سربازی قانونی هست که در بیشتر کشورهای دنیا برای پسران …

ادامه مطلب »