Recent Posts

یک انتقاد از بانک سپه

یک انتقاد از بانک سپه در زمینه دریافت کد شبا برای اطلاعات حساب بانک های ادغامی بانک قوامین - انصار - مهر اقتصاد- موسسه اعتباری کوثر

یک انتقاد از بانک سپه در زمینه دریافت کد شبا برای اطلاعات حساب بانک های ادغامی بانک قوامین – انصار – مهر اقتصاد- موسسه اعتباری کوثر هیچ سامانه ای بی عیب نیست و بهبود مستمر یکی از نیازهای پایه ای برای تمام موجودات زنده هست و فرض بر این هست …

ادامه مطلب »

قانون نظام صنفی ایران مصوبه 1382

قانون نظام صنفی ایران مصوبه 1382 – تعاریف – شرح وظایف و اهداف در سایت مرکز اطلاعات مشاغل و اصناف غرب تهران قانون مرز بین رشد و هرج و مرج هست. حتی یک فرد هم برای خودش و دنیای درون و بیرون خودش قوانینی وضع کرده و به اونها وفادار …

ادامه مطلب »

قانون نظام صنفی کشور مصوبه سال 1350

قانون نظام صنفی کشور مصوبه سال 1350 در سایت بانک اطلاعات مشاغل و اصناف غرب تهران www.Y22.ir قانون رکن دوام، رشد و موفقیت هر اجتماعی می باشد. حال این اجتماع تشکیل شده از دو نفر آدم باشد یا یک کشور و بزرگترین قانون موجود در جهان قوانین مربوط به سازمان …

ادامه مطلب »