آرشیو برچسب های: بانک قوامین

یک انتقاد از بانک سپه

یک انتقاد از بانک سپه در زمینه دریافت کد شبا برای اطلاعات حساب بانک های ادغامی بانک قوامین - انصار - مهر اقتصاد- موسسه اعتباری کوثر

یک انتقاد از بانک سپه در زمینه دریافت کد شبا برای اطلاعات حساب بانک های ادغامی بانک قوامین – انصار – مهر اقتصاد- موسسه اعتباری کوثر هیچ سامانه ای بی عیب نیست و بهبود مستمر یکی از نیازهای پایه ای برای تمام موجودات زنده هست و فرض بر این هست …

ادامه مطلب »