آرشیو برچسب های: وام مسکن

وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومان شد

وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومان شد- تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون- شهرهای بالای۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون

وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومان شد - بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. مدارک لازم وام مستاجران 1401

ادامه مطلب »